Bij housing First draait het om een eigen woning en individuele zorg. De trajecten zijn intensief maar zeer succesvol. Housing First is voor mensen met meervoudige problemen zoals verslaving en dakloosheid. Door het bieden van een eigen plek kunnen organisaties zorg verlenen en mensen begeleiden naar een toekomstbestendige situatie.

Housing First
Max Rohn

Gelukkig zijn steeds meer organisaties bezig met het onderwerp Housing First. Het idee van een eigen woning lijkt, als vanzelfsprekend, logisch voor de oplossing van veel problemen. Maar hoe bied je Housing First aan terwijl er een groot tekort is aan (betaalbare) woningen?

Hoe werkt het?

Samenwerking! Het is van groot belang dat verschillende partijen op een projectmatige manier en regionaal samenwerken. Gemeenten, GGZ, GGDveiligheidsregio’s, liefdadigheidsinstellingen, instellingen gericht op opvang en begeleiding en woningaanbieders dienen de handen ineen te slaan om samen te werken aan de doelstellingen. 

Projectgroep

In verschillende regio’s blijken nieuwe samenwerkingsvormen goed mogelijk en er zijn al diverse projectgroepen actief. Misschien ben jij zelf wel betrokken bij zo’n projectgroep. Housing First kan slagen als lokale partijen in een regionaal verband samenwerken. Denk hierbij aan  interlokale samenwerking tussen medewerkers van OOV (Openbare Orde en Veiligheid) en SD (Sociaal Domein). Maar ook regionaal opererende organisaties zoals de Veiligheidsregio en externe organisaties dienen zich aan te sluiten.

Deze getransformeerde manier van organiseren is goed. Men tackelt burocratische hindernissen en creëert nieuwe mogelijkheden om aan de zorgplicht te kunnen voldoen. Men streeft naar samenwerking voor het verlenen van zorg en huisvesting. Juist ook voor de burger in kwetsbare situaties.

Vraagstukken

Wanneer er een regionaal samenwerkingsverband is ontstaan komen er nog andere uitdagingen om de hoek kijken. Men kan zich bijvoorbeeld de volgende vragen stellen;

  • Zijn er genoeg woningen beschikbaar?
  • Wat is de beste locatie voor deze bewoners?
  • Wie betaald de woningen?
  • Gaat er een aanzuigende werking uit van woningen voor Housing First?
  • Welke grond gebruiken we en wie is de eigenaar van deze grond?
  • Wat is het effect op de waarde van grond en omliggend onroerend goed?
  • Worden de woningen aangekocht of gehuurd?
Stuk voor stuk vragen die een belangrijke factor zijn in de onwikkeling van Housing First.

Woningen

Bij gebrek aan voldoende woonruimte of omdat Skaeve Huse soms beter aansluiten, bieden flexibele woningen een uitkomst. Niet alleen de snelheid waarmee dergelijke woningen worden geplaatst zijn een uitkomst maar ook bestuursrechtelijke hindernissen worden eenvoudiger genomen. Voor een concreet project met tijdelijke bouw kan het college van burgermeester en wethouders, middels een eenvoudige procedure, afwijken van het planologisch regime. Door de risicodragende aanpak van Bedmobile, zijn grote investeringen in woningen niet nodig door gemeenten of huurder. Belangrijk om te weten bij flexibele bouw is dat het een tijdelijk karakter kent met dito vergunningen. Het complete bouwwerk kan dus worden verplaatst of verwijderd wanneer er een nieuwe bestemming is voor de grond.


Vooropgesteld heeft de toekomstige bewoner in iedergeval baat bij het betrekken van een eigen woning. 

Getriggerd?

Laten we samen kijken naar de mogelijkheden.

Max Rohn

contact bedmobile
Contactpagina
LinkedIn_logo_initials
LinkedIn
Bedmobile
Hoofdpagina
Housing First
Blog overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *