Dakloosheid, we weten allemaal dat het er is, maar weet je ook hoe groot dit probleem is in Nederland? Ons land telt genoeg daklozen om een stad te vullen.

Housing First
Max Rohn

Het onderwerp dakloosheid heeft de afgelopen tijd meer aandacht gekregen. Onder andere door het televisieprogramma Het Amsterdam Project en later Het Rotterdam Project, gepresenteerd door Beau van Erven Dorens, is het onderwerp flink onder de aandacht gebracht. Voor mij waren de uitzendingen zelfs de inspiratie om een project te starten tegen dakloosheid: Bedmobile.

Welke vormen van dakloosheid kennen we?

Dakloos
Een dakloze is iemand die geen vaste woon- of verblijfsplaats heeft. Hij of zij heeft geen adres om te wonen of logeren. Hij of zij staat ook niet met een adres ingeschreven in het bevolkingsregister. Voor de daklozen kan de gemeente een adres beschikbaar stellen bij organisaties zoals het Leger des Heils en het RIBW.

Thuisloos
Een thuisloze is iemand die steeds van onderdak of woonplaats wisselt. In sommige situaties staat deze persoon wel ingeschreven in het bevolkingsregister, bijvoorbeeld bij familie of vrienden. 

Ongedocumenteerden
Ongedocumenteerden zijn uitgeprocedeerde azielzoekers of vreemdelingen wier vergunning is verlopen. Soms zijn het buitenlandse moeders met kinderen die bij hun (Nederlandse) partner zijn weggestuurd nog voor dat ze een verblijfsvergunning hebben gekregen. Ook kunnen het slachtoffers zijn van mensenhandel, die geen aangifte durven te doen en niet in het bezit zijn van de juiste papieren. Ongedocumenteerden zijn uitgesloten van sociale voorzieningen.

Overige daklozen
Tot de daklozen rekenen we ook de personen die in een crisisopvang verblijven en personen die in de maatschappelijke opvang 2e fase verblijven. Deze laatste hebben onderdak bij een zorgaanbieder met ambulante begeleiding. (zie ook mijn artikel over Housing First)

Het aantal daklozen in Nederland

Volgens het CBS is het aantal daklozen, in de leeftijf van 18 tot 65 jaar, toegenomen tot 39,3 duizend (2018). Alhoewel het aantal daklozen op leeftijd is afgenomen, is het aantal dakloze jongeren de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Het onderzoek dat deze cijfers gaf, richtte zich op de groep feitelijk daklozen. 

Preciese cijfers over ongedocumenteerden zijn er niet. Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) raamde de laatste schatting op 100.000. Aannemelijk is dat het er enkele tienduizenden zijn.

Kwetsbare situatie

Daklozen zijn kwetsbaar omdat ze afhankelijk zijn van personen of instanties die hen onderdak en middelen bieden. Deze personen kunnen niets opbouwen en de kans dat zij op straat worden gezet is aanwezig. Bovendien worden zij in hun ”woonplaats” pas aan een uitkering geholpen als zij daar staan ingeschreven. Bij de inschrijving moet de persoon in kwestie aangeven wat de binding is met de gemeente. Als de onderbouwing niet goed is kan deze gemeente de persoon terug sturen naar de gemeente waar hij of zij als laatste ingeschreven stond. Bovendien kan een uitkering pas worden aangevraagd als de aanvrager beschikt over een geldig identiteitsbewijs. Zonder geldig adres bestaat er ook geen mogelijkheid tot het vinden van een betaalde baan. Men wordt niet in staat gesteld iets op te bouwen. Het ontvangen van zorg wordt ingewikkelder wanneer er geen thuis is om dit te bieden. 
Gelukkig zijn er opvangvoorzieningen om de nacht en de koude dagen door te komen. Echter gaat het vaak om gedeelde slaapruimten en dito sanitaire voorzieningen. Dit soort voorzieningen voorzien in een behoefte op korte termijn. Een meer toekomstbestendige situatie wordt hiermee niet behaald. 

Bouwen aan toekomstperspectief

Een eigen inschrijfadres en eigen voorzieningen bieden perspectief. In een ander artikel schreef ik al over Housing First. Begeleiding en zorg ontvangen op je eigen inschrijfadres, de kans op persoonlijke ontwikkeling en bestaanszekerheid zal groeien.

Onder de vlag van Bedmobile wil ik, samen met jou, deuren openen voor nieuwe woonoplossingen. Laten we samen kijken naar de mogelijkheden.

Max Rohn

Vragen of interesse?

Heb je vragen over het artikel? Neem contact op via onderstaande groene button.
Vond je het artikel interessant? Bedankt voor het delen met je netwerk!

contact bedmobile
Contactpagina
LinkedIn_logo_initials
LinkedIn
Bedmobile
Hoofdpagina
Housing First
Blog overzicht
Categorieën: Persoonlijk blog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *