Foto: Pixabay

”Woningtekort blijft nog tot zeker 2030 groot probleem” en ”Woningtekort in 2030 nog steeds groot: 157.000 huizen te weinig”. Slechts twee koppen die de kern van de huisvestingsproblematiek samenvatten. In dit artikel zet ik uiteen hoe dit probleem is ontstaan en wat er op korte termijn wél mogelijk is.

Housing First
Max Rohn

Ondanks de stijgende vraag naar woningen, is het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouw gedaald. Dat valt te lezen in een onderzoek van ABN Amro. Traditionele nieuwbouw wordt steeds duurder waardoor het langer duurt voor projecten starten. Kun je je voorstellen wat dat betekend voor mensen die financiëel onvoldoende draagkrachtig zijn? Dakloosheid groeit!

Betaalbare woningen, hoe gaan we dat doen?

De bouwcrisis
Sinds de Raad van State twee belangrijke uitspraken deed over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), staan 18.000 projecten in de wacht. De bouw gaat pas door wanneer er milieubesparende maatregelen getroffen worden. Om toch woningen te kunnen bouwen moet er dus iets veranderen.

Van drama naar kans: Omdenken
De crisis doet beseffen dat we moeten afwijken van het traditionele bouwen. Méér organisch materiaal en minder staal en beton. Natuurinclusief bouwen noemt men dit. Bovendien kunnen we de milieubelasting beperken door meer te assembleren in een fabriek. Prefabriceren is een bekend fenomeen dat we sterker gaan benutten. Gelukkig zien veel bouwers dit in en is er in toenemende mate sprake van prefabbouw.

Oplossing
Duurzaam gebouwde prefabwoningen voldoen aan de eisen van PAS (en BENG) en aan het bouwbesluit. Door in de afmeting rekening te houden met transport, is een mobiele woning een voor de hand liggende oplossing voor mensen die daar nú behoefte aan hebben. Dus terwijl heel Nederland op z’n gat ligt, zijn er oplossingen voor de korte (en lange) termijn.

Bedmobile; flexibele bouw
Wat mij betreft wachten we de toekomst rustig af, maar wel vanuit een eigen woning. Ook in jouw gemeente ligt een oplossing voor de hand… En ja, dit is betaalbaar.

Max Rohn

Vragen of interesse?

Heb je vragen over het artikel? Neem contact op via onderstaande groene button.
Vond je het artikel interessant? Bedankt voor het delen met je netwerk!

contact bedmobile
Contactpagina
LinkedIn_logo_initials
LinkedIn
Bedmobile
Hoofdpagina
Housing First
Blog overzicht
Categorieën: Persoonlijk blog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *